Saltar al contenido

Jaké jsou výhody a nevýhody emise akcií nebo dlouhodobých dluhopisů?

23 de julio de 2022

Akcie jsou majetkem společnosti. který představuje příspěvek investorů v něm. Jsou proto nejschůdnější možností, jak získat dlouhodobé financování, protože je lze prodat nebo použít jako zajištění úvěrů. Společnosti mohou také vydávat prioritní nebo kmenové akcie, o kterém rozhodují ředitelé.

Je třeba poznamenat, že když společnost potřebuje získat finanční prostředky, začne vydávat akcie nebo získávat kapitál prostřednictvím půjček. To znamená, že prodávají své akcie, aby získali peníze nebo si vzali půjčky jako formu dlouhodobého dluhu.

Vydání akcií může proběhnout ve dvou okamžicích, první u založit společnost a druhý později, když chcete zvýšit jeho kapitalizaci.

Tato metoda je jednou z nejvíce využívané společnostmi k získávání dlouhodobého vlastního kapitálu, protože je to bezpečné a umožňuje jim získat peníze co nejdříve. Kromě toho vychází z cílů společnosti, zdrojů a podmínek na trhu. Je třeba poznamenat, že má své výhody a nevýhody jako každá finanční metoda, která existuje.

Emise akcií nebo dlouhodobého dluhu

Vydání akcií nebo dlouhodobého dluhu provádí společnost jako a finanční plán, který jim umožní získat kapitál k růstu vlastního kapitálu nebo k získání větší likvidity a tím k možnosti investovat do nových projektů, které generují zisk.

Rovněž ustanovení o zpětném odkupu prioritních akcií jako financování dlouhodobých cizích zdrojů příspěvkem přináší prospěch jak akcionářům, tak společnosti, která akcie vydává.

Když společnost potřebuje finanční prostředky, má tendenci prodávat kapitál, to znamená, že začíná vydávat akcie a půjčovat si žádostí o bankovní úvěry a krátkodobé nebo dlouhodobé dluhopisy. Akcie se nakupují a prodávají přes brokery, kteří hrají roli zprostředkovatelů a komunikují spolu, protože znají mnoho investorů.

Je to metoda, která má nízké náklady na provedení, pro kterou je snadné ji vydat dlouhodobé zásoby a pokud jde o zadlužení, je třeba vzít v úvahu úrokové sazby, protože hodnoty, které umožňují zisky, jdou podle úroků.

Výhody emise akcií

Mezi výhody emise akcií lze říci, že je to nejlepší metoda, jak získat sociální kapitál za nižší sazbu ve srovnání s bankovním sektorem; taky, poskytuje dostatek likvidity po prodeji akciíprotože jeho hodnota se stává dostupnou hotovostí pro společnost.

Vydání akcií je bezpochyby krátkodobým i dlouhodobým zdrojem financování společnosti, který jí poskytuje konkrétní hodnotu; a umožňuje investice do produktivních projektů bez nutnosti navyšovat dluh.

duplikace peněz nebo investic

Další výhodou je schopnost zvýšit úvěrovou kapacitu společnosti; protože čím více akcií se prodá, tím větší je kapitál a má tedy větší možnost získat financování prostřednictvím bankovních úvěrů, i když ty s sebou nesou určitá rizika.

Nevýhody emise akcií

Je třeba poznamenat, že investice do akcií bude vždy představovat riziko, protože hodnota podílu se může zvyšovat i snižovat; protože to bude založeno na finančním řízení společnosti. Také sdílení vlastnictví společnosti s více akcionáři je nevýhodou, protože nemáte plnou kontrolu nad rozhodováním.

Další nevýhodou emise akcií je, že musí být kotovány na burze, což vyžaduje aktualizovat a předkládání finančních informací prostřednictvím zvláštního formátu kontrolním orgánům.