Saltar al contenido

Jaké jsou vlastnosti, výhody a nevýhody metody váženého průměru?

15 de agosto de 2022

Ve světě jsou společnosti důležitým pilířem její ekonomiky, protože přispívají k produkci surovin a služeb. Tyto se používají za účelem nabídky a lepší kvalitu života lidí bez ohledu na to, ke které zemi patří.

Aby však bylo možné vyhovět každému z nich, je nezbytné uvést do praxe administrativní proces Zahrnuje plánování, organizování, řízení a kontrolu zdrojů. Mnozí se pro svou trvalost rozhodnou využívat různé zdroje financování, které mohou v některých případech nabídnout řadu výhod a nevýhod.

Je však také důležité, aby to zvládli dobrý systém zásob která zaručuje existenci produktů nebo služeb. Také o reálném rozpočtu ekonomické hodnoty každého z nich, pokud by došlo k nějaké inflaci.

Inventarizace umožňuje společnosti pravidelně vést podrobnou a přesnou evidenci každé ze složek. Pro dosažení efektivních zásob je rozumné dělat vynikající plánování výroby ve spojení s kontrolou zásob jako předpoklad budoucích změn.

Existují různé metody, které se používají společnosti pro výpočet a kontrolu zásob, metoda ABC umožňuje rozdělit produkty do tří tříd. Chcete-li vědět, které jsou nejdůležitější produkty nebo služby, které je třeba vzít v úvahu v době jejich výroby.

Metoda PEPS spočívá ve znalosti produktů, které vstupují do obchodů jako první, a že tyto jsou první, které se prodávají. Tato metoda se používá k tomu, aby zabránit poškození výrobků nebo jsou na konci jejich platnosti a mohou společnosti způsobit ztráty.

Další metodou používanou pro kontrolu zásob je UEPS, kde se sleduje, že zboží, které opouští sklady nebo sklady, je to, které vstoupilo jako poslední a je prodáno jako první, a to, co vstoupilo jako první, je prodáno jako poslední. Ale jedna z preferovaných metod používaných drtivou většinou společností je metoda váženého průměru.

Co je metoda váženého průměru?

Metoda váženého průměru se provádí výpočtem součet zboží nebo položky, které máme skladem, s novými nakoupenými, pak rozdělené s těmi, které jsou skladem.

Dříve jste při výpočtu počáteční zásoby vzali v úvahu existující zboží a poté, co získáte nové zboží, je sečtete. Takže můžete skutečně vědět, kdy máte na skladě nové zakoupené.

Tato metoda poskytuje náklady na prodej musí mít každou z položek, které budou prodány budoucím zákazníkům.

Navíc můžete efektivně nasměrovat organizaci a plánování společnosti ve vztahu k zásobám a zároveň dosáhnout nákladů na zboží. Tyto ceny jsou skutečné a vyvážené, protože symbolizují průměrnou cenu toho, jak bylo zboží pořízeno a následně doručeno spotřebitelům.

Výhody a nevýhody metody váženého průměru

Při použití metoda váženého průměru Budete moci najít výhody a nevýhody, které byste měli u své aplikace zvážit. Některé z jejích výhod jsou:

  • Tato metoda může platí pro jakýkoli podnikprůmysl nebo organizace, protože generuje zboží, produkty, ceny, které mohou zákazníci získat.
  • Jeho aplikace není složitá, spíše je snadná a jednoduchá pro potřebné kalkulace ve vaší společnosti a zaručuje vám efektivní řízení zásob.
  • Pokud je v zemi vašeho bydliště inflace, nebudete mít ztráty, protože vaše získané služby pokryjí náklady vypočítané dříve, stejně jako nové. To znamená ceny zůstanou stabilní aniž bych ti ublížil.

Ale stejně jako tyto výhody existují, je také důležité, abyste znali jejich nevýhody v metodě mírný průměr tyto jsou:

program pro řízení zásob

  • Když zaznamenáte tuto kontrolu zásob, obvykle to ovlivní váš počáteční inventář, Může dokonce ovlivnit výpočet ostatních nákladů, počátečních i konečných.
  • Registrace stávajícího zboží nebo produktu s registrací zápisu nového zboží nebo produktu může být těžkopádná.