Saltar al contenido

Jaké jsou vlastnosti a hlavní myšlenky tradiční ekonomiky?

15 de julio de 2022

Jedním ze základních pilířů každé společnosti je ekonomická organizace. Během evoluce člověka byly vyvinuty různé ekonomické systémy, které se přizpůsobily potřebám každého národa. V tomto článku budeme hovořit o charakteristiky a hlavní myšlenky tradiční ekonomiky.

Než však budete mluvit konkrétně o tradiční ekonomice, měli byste mít obecnou představu o tom, co to je. ekonomické systémy které se v průběhu let vytvořily. Pokračujte ve čtení, protože v další části stručně vysvětlíme klasifikaci těchto systémů.

Typy ekonomických systémů

Ekonomické systémy můžeme klasifikovat podle toho, zda existuje či neexistuje soukromé vlastnictví, nebo podle způsobu rozhodování a koordinace výrobních činností. V prvním případě máme dva typy ekonomiky: kapitalistické hospodářství a socialistické hospodářství nebo plánované.

V případě kapitalistického systému, lidé a firmy provádějí výrobu a marketing zboží a služeb podle tržních trendů, které se řídí nabídkou a poptávkou. V tomto hrají peníze důležitou roli v každodenním životě obyvatel. Také se nazývá svobodná ekonomika.

Na druhou stranu v socialistickém systému stát nahrazuje soukromé vlastnictví systémem, ve kterém jsou prostředky výroby a distribuce zboží a služeb kolektivní. To usiluje o to, aby sociální třídy zmizely a aby všichni jednotlivci měli stejné bohatství. Obvykle to vyžaduje hodně plánování.

Pokud klasifikujeme ekonomické systémy podle toho, jak se rozhodují, dává vzniknout tradiční ekonomice, autoritářské ekonomice a tržní ekonomice. Posledně jmenované jsou tytéž kapitalistické ekonomiky, ve kterých rozhoduje obyvatelstvo, s výhodami a nevýhodami, které to s sebou nese.

The autoritářské ekonomiky, Jak naznačuje jeho název, jedná se o ty, v nichž rozhoduje ústřední moc nebo autorita, kterou je obvykle stát jako vlastník výrobních prostředků. V další části vám řekneme více o charakteristikách tradiční ekonomiky.

Charakteristika a hlavní myšlenky tradiční ekonomiky

Tradiční ekonomika je systém, který je založena na zvycích, víře a tradicích (omluvte nadbytečnost) typické pro region nebo konkrétní společnost nebo komunitu. V tomto se ekonomická rozhodnutí řídí dovednostmi získanými rutinním praktikováním po staletí stejných činností.

Jednou z nejzákladnějších charakteristik tradiční ekonomiky je, že příjem pochází z činností, jako je zemědělství, chov dobytka, rybolov a myslivost a výroba řemesel. Stejně tak obecně obvykle nepoužívá peníze, ale barter jako způsob marketingu a směny.

To podmiňuje tradiční ekonomiky, aby měly nízkou úroveň produktivity, což funguje v podstatě pro soběstačnost komunityale to neumožňuje existenci systému globalizace nebo mezinárodního obchodu s dovozem nebo vývozem zboží nebo služeb.

charakteristiky a myšlenky tradiční ekonomiky

I když se vám to může zdát primitivní, tento typ ekonomiky V mnoha částech světa se stále praktikuje.. Tradiční systémy se udržely především na Blízkém východě, v Asii a Africe; ale můžete také získat komunity, které to praktikují, aby se rozšířily po celé Americe.

Myšlenky, na kterých je založena tradiční ekonomika

  • Zdroje by měly být mezi členy komunity rozděleny spravedlivě.
  • Všichni členové komunity se tak či onak podílejí na výrobním procesu a znají důležitost práce, kterou dělají.
  • Produkují to, co k životu potřebují, bez ambicí získávat další zisky z činnosti, kterou vykonávají, a bez obav o důležitost udržování mezinárodních vztahů.
  • Životní prostředí musí být zachováno, protože je zdrojem většiny (ne-li všech) zdrojů, které používají k obživě a výrobě dalších položek. Jsou však také závislé na přírodních podmínkách a jsou vážně ovlivněny klimatickými změnami a znečištěním.

Doufáme, že vám tímto článkem byly jasné charakteristiky a hlavní myšlenky tradiční ekonomiky. Nezapomeňte to sdílet na svých sociálních sítích!