Saltar al contenido

Jaké jsou rozdíly mezi „analýzou SWOT“ a „analýzou PEST“ a z čeho se skládají?

30 de julio de 2022

V obchodním světě je velmi populární používání nástrojů pro analýzu pozice produktů, životaschopnosti projektů a možného rozšíření. V tomto smyslu vám doporučujeme přečíst si tento článek, se kterým se to naučíte Jaké jsou rozdíly mezi „analýzou SWOT“ a „analýzou PEST“ a z čeho se skládají?


Co je SWOT analýza?

SWOT, SWOT nebo SWOT jsou zkratky pro „Strengths“, „Opportunities“, „Weaknesses“ a „Threats“. SWOT maticová analýza je nástroj, který usnadňuje rozhodování v jakékoli organizaci.


Každý z pojmů slouží jako referenční prvek, který umožňuje studovat strategii, kterou se chce společnost, nápad nebo obchodní návrh řídit.

Co je PEST analýza?

PEST je zkratka pro politické, ekonomické, sociální a technologické. Tento typ analýzy umožňuje získat přehled o různých kontextové faktory Co by měla organizace vzít v úvahu?

Tento postup mimo jiné usnadňuje znalost růstu trhu, jeho pozice, směru operací a jeho potenciálu pro rozvoj digitálního a konvenčního marketingu.

Jaké jsou rozdíly mezi „analýzou SWOT“ a „analýzou PEST“ a z čeho se skládají?

Chcete-li znát rozdíly mezi SWOT analýzou a PEST analýzou je důležité porozumět užitečnosti každého z těchto nástrojů, aby bylo možné stanovit body divergence, které jim dávají konkrétní vlastnosti.

Co se analyzuje pomocí matice SWOT?

SWOT matice umožňuje analýzu silných stránek, tedy všech výhod, které má firma oproti konkurenci. Stejně tak jsou studovány příležitosti nebo okolnosti, kterých lze využít.

Další aspekt, který lze pomocí SWOT matice analyzovat, se týká slabých stránek nebo nevýhod, které má společnost ve srovnání s konkurencí. Hrozby jsou také studovány prostřednictvím matice SWOT s cílem pochopit faktory, které způsobují problémy společnosti nebo které mají negativní dopad.

Co se analyzuje pomocí matice PEST?

Na druhou stranu matice PEST slouží k pochopení kontextu, ve kterém se trh vyvíjí. Proto tento nástroj pomáhá znát aktuální situaci o politické byrokracii, hospodářském pokroku či úpadku, sociologických a technologických překážkách i možných kulturních omezeních.

Důležité je, že PEST analýza umožňuje obchodníkům úspěšně filtrovat reklamu na sociálních sítích a dalších médiích se znalostí politické a ekonomické struktury konkrétního regionu.

Hodnocení projektu

Pokud chcete znát životaschopnost projektu, pak bude SWOT analýza nesmírně užitečným nástrojem. Podobně, pokud chcete vědět, pozici produktuNejlepší možností bude použití SWOT analýzy namísto PEST analýzy, protože studuje úplný socioekonomický obraz kontextu.

kancelářská práce

Tento proces může být velmi užitečný při vývoji marketingové strategie před inzercí online nebo jinak.

Flexibilita

SWOT analýza je při své aplikaci flexibilnější než PEST analýza, protože PEST zkoumá vnější faktory, které mohou být složité vzhledem k jejich velikosti a rozmanitosti. SWOT analýza zase umožňuje rozhodování související s vnitřní fungování organizace.

Studie expanze firmy

Podnikatelé běžně používají PEST maticovou analýzu, když chtějí expandovat, ať už jde o vytvoření nového podniku v jiné geografické lokalitě, vytvoření nový výrobek nebo použít affiliate marketing.

SWOT analýza je nedostatečná pro poznání překážek, které mohou nastat při možné expanzi, jako je změna měny, vnímavost klientů nebo nekompatibilita na technologické úrovni. Proto by SWOT analýza umožnila pouze znát hrozby a příležitosti oproti konkurentům.