Saltar al contenido

Jaké finanční ukazatele jsou klíčové pro analýzu silných stránek společnosti?

21 de agosto de 2022

Finanční ukazatele umožňují zohlednit nejdůležitější aspekty z hlediska ekonomika podniku. I když se to nezdá, analýza účetní závěrky umožňuje společnosti udržet se nad vodou.

sledování pozitivní a negativní stránkymůžete určit, jak jsou některé obchodní procesy přínosné nebo škodlivé. Některé finanční ukazatele jsou pro tyto analýzy klíčové, proto je nutné je vždy brát v úvahu.

Abyste věděli, co to jsou a aplikovali jejich analýzu ve vaší společnosti, stačí číst dál a zjistit, co budete potřebovat.

Klíčové finanční ukazatele, které demonstrují sílu ve společnosti

Míra likvidity

Tohle je jeden likvidita nebo míra solventnosti který pomáhá určit sílu společnosti. S ním se ukazuje schopnost společnosti nebo jejích vůdců splácet krátkodobé dluhy, což dává platební schopnost podniku.

Pokud existuje nějaká společnost, která má a míra likvidity nižší než 1je možné, že bude mít potíže s pokrytím svých finančních povinností.

Míra dluhu – čisté jmění

Důležitým finančním ukazatelem je znalost parametrů pro sílu firmy, výsledný výpočet míry zadlužení a čistého jmění může odkazují na nadměrné zadlužení ve financování provozu.

V takovém případě mohou být budoucí příležitosti v rámci dané společnosti omezené. Objednávka je alternativou, která by mohla pomoci tuto možnost vyloučits využitím postupů, procesů a fází elektronické fakturace.

Nebudete tak mít žádná data na místě a je možné, že tato míra pozitivních signálů pro obchodní data.

Čistý zisk marže

Toto opatření porovnat čistý zisk s celkovým příjmem, ukazující schopnost společnosti přeměnit možné prodeje produktu na ekonomické výhody. To se odráží ve schopnosti vyplácet dividendy, což dává nápady na posílení společnosti a zlepšení ostatních výnosů.

Tato marže zohledňuje veškeré náklady a když je starší, tím lepší je finanční síla firmy. Vše se liší podle odvětví, marži je možné zakoupit u jiné z konkurenčních společností.

Návratnost vlastního kapitálu

Tento ukazatel ukazuje efektivitu, kterou má společnost vzhledem k použití vlastního kapitálu produkovat čisté výhody. Vždy bude lepší mít vyšší výnos než nízký, měřený jako procentuální výnos z čisté investice akcionářů.

Obrat pohledávek

Hovoříme-li o společnosti s finanční solidností, musíme vzít v úvahu vysoký ukazatel likvidity pohledávek, který musí být vysoký, aby nedocházelo k jejich inkasu nebo rotaci. Člověk tedy zahazuje dobrý obrat pohledávekoznačující modul kvality a efektivitu aktiv.

Tímto způsobem je vizualizována síla úvěrové politiky společností a kolikrát za rok jsou získány. Výhody účtu se musí sbírat. Z platforem nebo programů, jako je Microsoft Excel, může být výpočet této rotace jednodušší, protože k tomu poskytuje potřebné nástroje.

výpočet účtů

Obrat zásob

To je způsob, kterým společnost ukazuje finanční síla spolu se skutečnou solventností odpovídající jeho zásobám. Existují některé parametry systémů řízení zásob, které se stávají rozhodujícími pro upřednostnění tohoto úkolu.

Pokud společnost rychle přesouvá zásoby, rychlost obratu zásob je příznivý a tak budou mít dobré finanční ukazatele.

Význam klíčových finančních ukazatelů pro obchodní sílu

Finanční ukazatele nám umožňují vědět, s jakými daty firma z hlediska své ekonomiky nakládá. Tyto údaje nebo čísla lze zase převést na to, zda je či není síla v politikách nebo řízení daných zdrojů.

To vše je rovnováha, která je nezbytná k tomu, abychom věděli, co jsou nezbytné pohyby, které musí nastat na finanční úrovni. No, bude známo, zda by se měly zachovat ty, které jsou již známé, nebo použít jiné, které pomáhají k lepším výsledkům.

Každá společnost se rozhodne, jak naloží se svými daty, a tak vytvoří a světový finanční kruh to má dopad na odvětví, do kterého společnost patří.