Saltar al contenido

Jaká je struktura a organizační charakteristika nadnárodní společnosti?

25 de agosto de 2022

Když mluvíme o organizačních strukturách nadnárodní společnosti, představíme si prvky, které spolupracují, pomáhají provozuschopnosti Ze stejného. A je to tak, že obchodní struktura zahrnuje jedinečné vlastnosti, které umožňují očekávaný úspěch, a je také základním faktorem mít širší koncept. Proto si v tomto článku vysvětlíme, jaká je struktura a organizační charakteristika nadnárodní společnosti? tak jdeme na to.

Struktura nadnárodní společnosti

Obecně nadnárodní společnosti čelí dvěma opačným variantám ve struktuře vaší organizace. Těmito variantami jsou potřeba vymezení, které umožňuje být kvalifikovaný a konkurenceschopný na místních trzích a také potřeba se na daný trh začlenit.

Je třeba poznamenat, že předpokládané struktury musí najít rovnováhu mezi potřeby uvedené v prvním odstavci tohoto podtématu. A něco, co by nemělo překračovat obchodní vize a udržovat linii nebo strategický plán tak, aby byla šance na úspěch.

doplňkový formát

Být držitel pobočky v zahraničí je jedním z nejpodstatnějších a nejzákladnějších strukturálních modelů nadnárodní společnosti. Dceřiné společnosti jsou samostatné jednotky, které svým provozem, funkcemi, financemi, lidskými zdroji všechny fungují a pracují autonomně.

Tento typ struktury má však nevýhodu, a tou je dekoncentrace strategických rozhodnutí To brání jednotnému přístupu. To je problém, který představují tyto pobočky v jiných částech světa kvůli globální konkurenci na trhu.

Oddíl produktu

Ve strukturálním schématu produktová divize nadnárodní společnosti se vyvíjí na základě produktů které máte ve svém katalogu. Každá položka má svůj vlastní tým, tento oddíl je zodpovědný za výrobu, marketing, finanční zdroje a mezinárodní zavádění globálních produktových strategií.

Funkční schéma

Úkoly jako operace, trh, finance a lidské zdroje nastavit a identifikovat strukturu nadnárodní společnostiJá, tohle je jiný model. Konkrétně celá mezinárodní výrobní pracovní síla pracuje podle kritérií stanovených výrobní kanceláří.

Použití tohoto obchodního modelu má výhodu v tom, že existují specializované znalosti v rámci kanceláří a standardizované procesy na makro úrovni.

Maticové schéma

Tato struktura je popsána pomocí duální odkazy na podávání zpráv ve kterém jsou lidské zdroje podřízeny jak provoznímu manažerovi, tak vedoucímu divize. Nabídky pracovních míst jsou spojeny s multifunkčními týmy z různých oblastí, jako jsou finance, provoz a obchod.

Ti, kteří tvoří tyto týmy, musí informovat projektového manažera a také jejich přímé nadřízené v oblasti financí, provozu a obchodu.

Mezinárodní systém

Vývoj maticového schématu umožnil dosáhnout mezinárodního systému s prioritou horizontální komunikace v obchodním procesu. Zpracovávané informace jsou hromadné a je centrálně tvořena pomocí pokroků v informačních technologiích. Toto schéma je zaměřeno na definování znalostních bank a globálních informačních sítí a generování kapacit v místní reakci.

Charakteristika nadnárodní společnosti

Stručně vám ukážeme 10 hlavních charakteristik, které má nadnárodní společnost, to jsou základní faktory v každé společnosti na celém světě.

Charakteristika nadnárodní společnosti

  1. Globální historie.
  2. Finanční dekoncentrace.
  3. nový trh.
  4. Mezinárodní obchodní spolupráce.
  5. Růst produktové řady.
  6. Pohyb makrokapitálu.
  7. Globální full sourcing.
  8. Stavte na globalizovaném režimu.
  9. Být definován předpisy dané země.
  10. Mít společný jazyk, abyste se mohli rozšiřovat.

To jsou vlastnosti, které má nadnárodní společnost, a jak vidíte, splňují důležitý faktor, tzv generace pracovních příležitostí.