Saltar al contenido

Jak deklarovat matice nebo dvourozměrná pole a pracovat s nimi v Excelu

3 de agosto de 2022

Jak uživatelé rozvíjejí své dovednosti v aplikaci Microsoft Excel, objevují nové možnosti v tabulkovém procesoru. V této situaci jde o práci s dvourozměrnými maticemi nebo poli.

V závislosti na úrovni vzdělání každý zná matice jako sadu logicky souvisejících hodnot uspořádaných do sloupců a řádků. Také datové typy a prvky, které tvoří matrici Závisí na rozměrech, které má.

Jak je lze definovat?

Pole je definováno jako a dvourozměrná tabulka obsahující řadu čísel abstraktních veličin, na kterých lze provádět všechny druhy operací.

Stejným způsobem jsou pole sady prvků přidávaných do tabulky postupně. Což se může lišit v závislosti na typu dat.

Pole jsou klasifikována podle rozměrů, které určí seznam a sloupec, který bude obsahovat prvky. Pole se mohou změnit, takže je možné změnit jejich velikost. S vědomím toho, v případě, že pole má dva rozměry, může obsahovat informativní data, která obsahuje matice.

Vzhledem k tomu, že Excel je schopen provádět matematické operace pomocí uvedených vzorců, může být v každém poli tabulky určeno skutečné číslo, které bude sloužit jako data pro práci s nimi.

Vše bude záviset na organizační kapacitě, kterou musíte pracovat s maticemi nebo dvourozměrnými poli stanovením hodnoty na uvedeném místě.

Další možností, kterou vám Excel nabízí, je vyplnit data listu vektorem.

Důvody pro vytvoření vzorce pro práci s dvourozměrnými poli

Cílem je také možnost vytvořit maticové vzorce vytvořit řadu matematických operací aby byla zajištěna účinnost výpočtu mezi daty.

Jedním z největších problémů je, že tento typ složitých operací nelze provádět běžnými funkcemi tabulek Excelu.

Volají jim někteří lidé, kteří tento nástroj Microsoftu ovládají pokročile Vzorce CSEtotiž «Ctrl+Shift+Enter“.

Je to proto, že je to nezbytná posloupnost, ve které musí být klávesy stisknuty, aby bylo možné zadat vzorec do softwaru. Nicméně, i když jsou považovány za nemožné operace, lze toho dosáhnout prostřednictvím:

  • Spočítejte počet znaků v daném rozsahu buněk.
  • Přidejte každou hodnotu v daném rozsahu hodnot.
  • Nakonec přidejte ta čísla, která splňují konkrétní podmínky. Například nejnižší hodnoty nebo čísla, která obsahují horní nebo dolní hranice v poli.

Pole vzorce pro Excel

Přestože se práce s maticemi nebo dvourozměrnými poli dosud jevila jako nemožná metoda, zde najdete snadný způsob, jak toho dosáhnout.

Obecným cílem je provést matematickou operaci na několika prvcích, které patří do pole, takže byste se měli řídit následujícím příkladem:

excelentní reklama

Ať je tomu tak, že vaše tabulka má tři sloupce (A, B a C) a zobrazuje se celkem v jedenácti řádcích, které obsahují data ve formě čísel.

Zde ukázaný postup bude spočívat ve vynásobení hodnot ve sloupci B hodnotami ve sloupci C, aby se výsledek objevil ve sloupci D.

Začíná výběr rozsahu buněk která jde z D2 na D11 a nadále píše „=B2:B11*C2:C11“ na řádku vzorců bez stisknutíVstupte“.

Jakmile dokončíte tento krok, stiskněte kombinaci kláves popsanou výše („Ctrl+Shift+Enter“), aby se Excel postaral o to, aby vám poskytl výsledek.

Excel má charakteristickou metodu dokazování použití maticového vzorce tím, že to, co jste zadali do lomítka, obklopí složenými závorkami, jakmile se sloupec D zaplní požadovanými výsledky.

Pro rychlou a snadnou práci v Excelu doporučujeme použít funkci makra, která vám umožní nastavit akci a uložit ji, abyste ji mohli použít později. K přidání podmíněného formátování můžete také použít FormatConditions.